Menų namai

„Menų namai“ yra atviri visiems lankytojams, yra lankytinų miesto objektų sąraše. Čia sukaupta meno kūrinių iš Stankūnų šeimos kolekcijos, eksponuojami Panevėžio ir kitų miestų dailininkų kūriniai. Rengiamos parodos,  kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį organizuojami muzikiniai  vakarai, kur Sigitas atlieka savo kūrybos dainas. Yra minimos įvairios datos:  valstybinės ir metų šventės, poetų jubiliejai ir t.t. Kviečiami poetai, aktoriai, kiti įžymūs žmonės. Čia pabuvojo B.Brazdžionis, Just.Marcinkevičius, J.Strielkūnas, J.Mačiukevičius, V,Jasukaitytė, D.Teišerskytė, E.Mezginaitė, D.Saukaitytė, J.Jakštas, J.Jaras ir daugelis kitų.

Stankūnų Panevėžio Menų namai – ne tik galerija. Tai… tikri menų namai!

Tai natūralus menininkų ir meno mylėtojų traukos centras, kurį Lidija įvardija kaip šių namų „virusą“.  Tas virusas, šiandien jau giliai įsigėręs į sienas,  turi savo istoriją.  Menų namai nebuvo įkurti, jie natūraliai susikūrė prieš gerą puššimtį metų. 

Menų namų pradininkai – Sigito mama Ksavera Stankūnienė ir Panevėžio dramos teatro įkūrėjas legendinis režisierius Juozas Miltinis. 

Mielieji Lidija ir Sigitai, Nebesitikėjau, kad pasaulyje dar esama tokių šiltų namų, kuriuose sklando 19a dvasia, kur apčiuopiamai juntamas turtingos ir gražios dvasios plevenimas. Ačiū Jums, nes Jūsų gyvenimas - vertybė. Labai nuoširdžiai -
Dalia Saukaitytė
poetė, vertėja

J. Miltinio dramos teatro ambasada

O į teatrą atvažiuodavo svečių. Ir kokių svečių! Juozas Keliuotis, "Naujosios Romuvos" redaktorius, jo brolis Alfonsas Keliuotis, poetas, Bronius Mozoriūnas, poetas, Ignas Pikturna, rašytojas, Algimantas Mikėnas, architektas, kino režisieriai - Vytautas Žalakevičius, Raimondas Vabalas; Vytautas Barkauskas, kompozitorius, ir t.t. Reikia paruošti priėmimą, tai nėra nei kur, nei kaip. Ir asirado tokia vieta, tokia ambasada, kaip pas Ksaverą, tai ko daugiau benorėti?! Būdavo, Juozapas paskambina: "Ksavera, norim ateiti". Niekada neatsisakydavo. [...] Pas Stankūnus Miltinis tiesiog žydėdavo. [...] Bendravimas su teatru, be abejonės, praturtino pačių Stankūnų gyvenimą, juk inteligentai nelabai kur galėjo pasireikšti.
Vaclovas Blėdis
aktorius