Programos

Sigitas yra parengęs ir ne kartą atlikęs daugiau nei 30 įvairių koncertų programų. Jų, kaip ir dainų, nuolat atsiranda naujų. Jei tai vakaras, skirtas kuriam nors poetui – dainas visuomet lydės įdomiausi faktai ir pasakojimai, atsiminimai, dainų ir eilėraščių gimimo istorijos ir kt. Labai įspūdinga prisiliest prie tokio jautraus ir autentiško santykio.

Kartais „Menų namuose“ vyksta lietuvių literatūros pamokos vyresnių klasių moksleiviams – retas kuris mokytojas gali taip įdomiai supažindinti su poetais. (Gerai būtų tai nufilmuot, tačiau dar  neprisiruošėm, o reikėtų…)

Paprastai kiekvieną programą sudaro nuo keliolikos iki dvidešimt dainų, lydimų gyvo bendravimo, atsiminimų apie pačius poetus (neretai keistų ir kurioziškų, kokių nerasit jokiose knygose), istorijų apie eilėraščio ar dainos gimimą ir kt.

Sigitui Stankūnui, sukėlusiam euforiją ir aplodismentų audrą Maironio svetainėje per poetės Salomėjos 100-čio minėjimą. Linkiu sėkmės
Aldona Rusecakaitė
prozininkė
 1. „Praeinančius metus mintim aplėkime“ (skiriama Adventui ir Kalėdoms)
 2. „Dainos iš dangaus“ (skiriama poetui Bernardui Brazdžioniui)
 3. „Likimo dovanos“ (skiriama poetui Henrikui Radauskui)
 4. „Alegorija su paukščiu“ (skiriama poetui Justinui Marcinkevičiui)
 5. „Nematytam vakare“ (skiriama poetui Jonui Strielkūnui)
 6. „Viešpaties žingsniai“ (sakralinės dainos)
 7. „Pabūk džiaugsmu“ (Panevėžio miesto poetų eilės)
 8. „Pakelk mane kaip žolę“ (skiriama panevėžietei poetei Anastazijai Sučylienei)
 9. „Ar toli iki rudens?“ (skiriama poetui Jonui Jakštui)
 10. „Mamai“ (mamoms)
 11. „Kas tu, Tėvyne?“ (dainos apie Tėvynę)
 12. „Saulės kiškutis“ (programa darželių, pradinių klasių vaikams)
 13. „Rudens veidas“ (eilės apie rudenį)
 14. „Koks vakaras, koks nerimas…“ (išeivijos poetų eilės)
 15. „Diemedžiu žydėsiu“ (skiriama poetei Salomėjai Nėriai)
 16. „Jo meilės Eldoradas“ (skiriama poetui Jonui Mačiukevičiui)
 17. „Aukštaitijos žvaigždė“ (skiriama poetei Elenai Mezginaitei)
 18. „Ir atskrido gegutėlė vyšnių sodan“ (skirta poetams Jonui Aisčiui ir Leonardui Andriekui)
 19. „Aš pažinau Karalių tavyje“ (skiriama poetui Vytautui Mačerniui)
 20. „Jūra – armonika Dievo“ (poetai apie jūrą)
 21. „Visas gyvenimas skrenda su vėtromis“ (skirta poetei Almai Karosaitei)
 22. „Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai“ (poetai apie rugsėjį)
 23. „Vasara skuba greita“ (poetai apie vasarą)
 24. „Užburto rato vidury“ (skirta poetams O.Baliukonei, K.Geniui, V.Kukului, V.Giedrai)
 25. „Velykų šventam rytmety“ (skirta Šv. Velykoms)
 26. „Rugpjūčio žemuogės“ (skiriama poetei Daliai Saukaitytei)
 27. „Ieškok manęs dainoj“ (skiriama poetei Stasei Nedzinskienei)
 28. „Pasiilgau aš gerumo“ (skiriama Valerijai Kvaselienei)
 29. „Kelkim sielas aukštyn“ (skiriama poetui Vincui Mykolaičiui Putinui)
 30. „Laiko skambėjimas“ (skiriama poetui Juozui Jarui)
 31. „Kampučiuos lūpų virpi…“ (skiriama poetei Vidmantei Jasukaitytei)
 32. „Kuo gyveni, širdie?“ (skiriama poetei Daliai Teišerskytei)

Žemiau – Sigito Stankūno rengtų vakarų ir koncertų afišų kolekcija nuo 2003 metų. Daugumas vyko renginių vyko „Menų Namuose“, rečiau – Panevėžio Dailės galerijoje, Dramos ar Muzikiniame teatruose. Iš viso 186 afišos. Tiksliau – įdėklai į afišos rėmus („Paukštį“), nupieštus dailininkės E. Taločkienės specialiai Sigitui.