YRA TIK MEILĖ – naujo albumo pristatymas

Sigitas Stankūnas 2019 . spalio 26 d. 15 val. rengia šeštadienio popietę Menų Namuose ir sako – „Patys gražiausi eilėraščiai apie Meilę yra parašyti Jono Mačiukevičiaus!“

Popietės svečias – poetas Jonas Mačiukevičius, šiemet švenčiantis savo jubiliejų. Ta proga Sigitas pristato naują 20-ties dainų albumą šio poeto tekstais. Ištraukų galite pasiklausyti anonso video klipe.

Putinas šiandien skamba moderniai

Vincą Mykolaitį – Putiną Sigitas atrado tik prieš metus. Gerą pusmetį gyveno šiuo poetu, surinkęs visas įmanomas jo poezijos knygas. Taip gimė 16 naujų dainų. Sigitas pats jomis stebėjosi – „Niekad nemaniau, kad Putinas šiandien gali skambėti taip moderniai!”.

Dainas specialiai išdėstėm chronologine tvarka. Labai įspūdinga, kai lygiai prieš 100 metų parašytas eilėraštis skamba taip šiuolaikiškai. Net jei kalba akivaizdžiai senoviška, kaip pvz., “Sentimentalinio gegužio”. Be to, toks išdėstymas atspindi ir paties poeto kelią. Labai įdomiai ir gražiai Putinas atsiskleidžia Sigito dainuojamas!

Jūsų įspūdžių laukiam komentarų lauke.

Albumas įrašytas Sigito “Panevėžio menų namuose” 2018 m. Skiriamas Vinco Mykolaičio – Putino 125-osioms gimimo metinėms.


Nuo praėjusių metų S.K. Stankūnas dėmesingai atsigręžė į Vinco Mykolaičio – Putino poezijos pasaulį. Kruopščiai atrinko 16 eilėraščių, nuo ankstyvųjų iki vėlesniųjų. Eilėraščiai, kaip sukurtos vokalinės kompozicijos įvairuoja nuotaikomis, meniniais vaizdais, muzikine simbolika ir metaforomis bei žanrų – dainos, romanso, soneto, lopšinės, serenados, pastoralės – metmenimis. Iš čia atsiveria kūrinio dramaturgijos, kulminacijų ir atoslūgių interpretacijos galimybės.

Vokalinio ciklo Putinas skamba moderniai muzika turtinga lyriniais, dramatiniais kontrastais, raiškia ir plataus diapazono vokaline melodika, turtingos faktūros ir tembro fortepijono akompanimente. Kūrinio klausytojų auditorija, manau – nuo eilinių muzikos mėgėjų iki išprususių melomanų bei potencialių muzikų.

Ypatingą sėkmę ir perspektyvą vokaliniam veikalui lemia paties autoriaus dainininko Sigito Ksavero Stankūno įsimintinas, subtilus dainavimas, pritariant fortepijonu. Sigito Stankūno vokalinis ciklas Putinas skamba moderniai reikšmingai pagerbia įžymųjį poetą Vincą Mykolaitį – Putiną jo garbingo Jubiliejaus metą.

Karaška (2)
Arvydas K. Karaška
muzikologas